Preview Mode Links will not work in preview mode

75 år med FN podcast


Oct 31, 2021

“Det handler om at tage de rigtige skridt, et ad gangen.” De 17 verdensmål udstikker en kurs for, hvordan næsten alle mennesker på Jorden kan få et bedre liv i balance med vores klode. Målene, som blev undfanget i FN’s udviklingsorganisation UNDP, giver et bud på, hvor der skal sættes ind for at løse nogle af de allerstørste problemer, menneskeheden står over for. Mød Jens Christian Wandel, forperson for FN-forbundet og tidligere FN-undergeneralsekretær og Steen Hildebrandt, professor og forfatter. Værter er Kirsten Larsen og Flemming Weiss Andersen.