Preview Mode Links will not work in preview mode

75 år med FN podcast


Oct 31, 2021

År efter år er der blevet givet stadig flere penge til humanitær bistand, men behovet vokser endnu hurtigere, så pengene skal udnyttes bedre. Nødhjælpsbranchen har fundet løsninger, men de bliver ikke brugt. I FN har det lille, koordinerende kontor OCHA taget en del af løsningerne til sig, men uden for alvor at påvirke de store, dominerende nødhjælpsorganisationer.  Mød Nils Carstensen, Local2Global, der har arbejdet med nødhjælp i 30 år, og Lisbeth Pilegaard, direktør i Dansk Institut for Partier og Demokrati (DIPD) og med en fortid i nødhjælp og FN. Værter er Kirsten Larsen og Flemming Weiss Andersen.