Preview Mode Links will not work in preview mode

75 år med FN podcast


Oct 16, 2020

FNs børneorganisation UNICEF er en af de ældste og største organisationer i FN-systemet, og blandt de mest kendte. Samtidig er organisationen også kendt for at være “bissen”, der altid kæmper altid hårdt for sin placering i FN-systemet. Hvilke udfordringer står organisationen med? Som udførende i en lang række lande og kriseområder er UNICEF typisk i øjenhøjde med regeringerne. De er tilstede der hvor børn har brug for akut hjælp og samtidig er de Børnekonventionens vogter. Hvad denne konvention gør af forskel fortæller Anne-Birgitte Albrectsen om. Hun kender som nogen feltet som international direktør for Plan International. Mød også Unicefs danske direktør, Karen Hækkerup i denne podcast, hvor Kirsten Larsen og Lasse Soll Sunde er værterne.